Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Planlaması, meydana gelebilecek yangın, sel, deprem vb. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi, gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır. Bu amaçla firmaların acil durum planlamasını yapmaları, en az altıayda bir tatbikatla personelin eğitimini ve meydana gelebilecek zarar ve hasarın önüne geçilmesini sağlamalıdır.

Firmaların olası acil durumlara hazırlık için

 

  •     tahliye planlamalarını
  •     acil durum ekiplerini
  •     haberleşme organizayonu
  •     kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınacak önlemler
  •     medya ile ilişkiler
  •     toplanma bölgelerini
  •     tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlamalarını

    belirlemesi gerekmektedir.