İşyeri Hekimliği

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere işyeri hekimi denir.

Nasıl İsgb İşyeri Hekimi Olunur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu Eğitim Kurumları’ndan eğitim aldıktan sonra, yine Bakanlığın yapacağı sınavdan başarılı olanlar, İşyeri Hekimliği sertifikasını almaya hak kazanırlar.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Ne Kadar Sürüyor?

Bakanlıkça belirlenen eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Eğitimin teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saat ve toplamda 220 saattir. Uygulamalı eğitimler, işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır.

İsgb İşyeri Hekimi ‘nin Görevleri Nelerdir?

İşyerinde, çalışma ortamı gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapar.

Kantin, yemekhane, soyunma odası, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontroller yapar ve tavsiyelerde bulunur.

İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımı hakkında tavsiyelerde bulunur.

İşyerindeki risk değerlendirmesi çalışmalarında görev alır.

İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken sağlık muayenelerini yapar.

İşyerindeki işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskleri göz önünde bulundurarak, çalışanların çalışma ortamı uygunluğu hakkında araştırmalar yapar.

Gece vardiyaları dahil tüm çalışanların sağlık gözetimini yapar.

İşyerinde bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önlemek ve bağışıklamayı sağlamak için portör muayenelerinin yapılmasını sağlar.

Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak gerekli ölçümlerin yapılmasını ister ve değerlendirir.

Sağlık gözetimi konusunda çalışanları bilgilendirir.

Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu hazırlar.

İş sağlığı, hijyen ve ergonomi ile ilgili eğitimlerin verilmesi için ilgili kişilerle işbirliği yapar.

Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verir ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlar.

İş kazaları veya meslek hastalıklarının azalmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.

Yeni teknolojinin sağlık bakımından değerlendirmesini yapar ve test edilmesini sağlar